Angelika

absolwentka 2020 r.
 

Studia magisterskie na specjalności GiK były dla mnie dobrym przygotowaniem do rozpoczęcia kariery zawodowej. Zdobywane tu przez dwa lata wiedza i umiejętności praktyczne pozwalają na podjęcie pracy w firmach i instytucjach oferujących stanowisko geoinformatyka. Kierujący realizacją prac dyplomowych są otwarci na propozycje własnych tematów zgłaszanych przez studentów i wspierają projekty wymagające współpracy z instytucjami zewnętrznymi. Tak było choćby w trakcie realizacji mojej pracy magisterskiej, w której wykorzystywane były udostępnione przez Instytut Badawczy Leśnictwa teledetekcyjne dane hiperspektralne.
Tuż po studiach udało mi się znaleźć zatrudnienie w dziale wody i środowiska firmy konsultingowej COWI, dla której wykonywałam analizy przestrzenne na potrzeby projektów realizowanych na terenie Szwecji, Norwegii i Danii. Na początku 2020 r. znalazłam zatrudnienie w berlińskiej siedzibie firmy Apple i jestem obecnie członkiem zespołu tworzącego mapy.
Podsumowując - studia na specjalności GiK były dla mnie strzałem w dziesiątkę - polecam je każdemu, kto jeszcze zastanawia się czy warto!

Grzegorz

absolwent 2020 r.
 

Studia na specjalności geoinformatyka i kartografia dają możliwość uzyskania wiedzy i umiejętności z wielu dziedzin. Szerokie spektrum zajęć, począwszy od analiz przestrzennych, teledetekcji i fotogrametrii, bezzałogowych statków powietrznych, przez programowanie aż po przedmioty związane z kartografią (m.in. projektowanie map i atlasów) sprawia, że podczas tych studiów nie ma czasu na nudę. Nowoczesne podejście do geografii (geoinformatyka) łączy się tutaj z tradycyjną, klasyczną kartografią, stanowiąc mieszankę, która pozwala rozwinąć skrzydła i pogłębić pasję. Wszystkie te możliwości wykorzystuję obecnie podczas pracy w branży związanej z GIS. Doświadczona i profesjonalna kadra ZGK to niewątpliwie mocny atut tej specjalności, a przyjazna atmosfera podczas studiów pozwala zarekomendować je każdemu, kto chce rozwijać swoją wiedzę i pasję w szeroko pojętej geoinformatyce i kartografii.

Karolina

absolwentka 2020 r.
 

Zainteresowanie tym kierunkiem studiów przyszło wtedy, kiedy po maturze przyjechałam do Wrocławia odwiedzić przyjaciółkę. Zabrała mnie na jeden z wykładów, który był rewelacyjny. Zrozumiałam, że to jest dokładnie ten kierunek, który mi najbardziej odpowiada. Ostatnie dwa lata na specjalizacji Geoinformatyka i kartografia były strzałem w dziesiątkę dla moich zainteresowań naukowych i badawczych. Tutaj wykorzystuje się ogólną wiedzę geograficzną do wielu nowocześnie prowadzonych badań, np. z wykorzystaniem dronów. GIS, programowanie w wielu językach, teledetekcja oraz redagowanie atlasów i map to tylko niewielka część wiedzy, którą miałam możliwość poznać. Ponadto niesamowita kadra Zakładu Geoinformatyki i Kartografii, która na każdym kroku pomaga rozwinąć skrzydła. Zawsze będę polecać ten kierunek każdemu, kto ma serce i pasję do geografii oraz nauki. Będę ciepło wspominać wszystkie wyjazdy naukowe, a przede wszystkim wykładowców :)

Michał

absolwent 2020 r.
 

Studiowanie geografii to dla mnie 5 lat ciągłego rozwijania swojej pasji. Ostatnie dwa lata, spędzone na specjalizacji "geoinformatyka i kartografia", były dla mnie szczególnie ciekawe - dzięki nim odkryłem, jak wiele nowych możliwości i wyzwań stoi przed naukami przyrodniczymi. Z jednej strony drony, satelity, GIS, programowanie, a z drugiej kartografia i redakcja map i atlasów - każdy semestr obfitował w ciekawe i różnorodne zajęcia. Polecam te studia wszystkim osobom, które są zainteresowane geografią, mapami i nowoczesnymi metodami badawczymi!

Alan

absolwent 2019 r.
 

Odkąd po raz pierwszy zetknąłem się z GIS na studiach licencjackich wiedziałem, że będę chciał kontynuować studia na specjalności Geoinformatyka i kartografia. Zafascynowało mnie to, że można analizować dane o przestrzeni w nowoczesny sposób, a jednocześnie trzymać się ściśle określonych konwencji kartograficznych. W trakcie studiów magisterskich poznałem podstawy programowania, data miningu i przeprowadzałem zaawansowane analizy przestrzenne. Poznałem też historię kartografii, polskie mapy topograficzne czy zasady odwzorowań kartograficznych. Takie połączenie tradycji i nowoczesności pozwoliło mi poszerzyć horyzonty. Dzięki świetnej atmosferze na zajęciach i udanej współpracy z kadrą ZGiK miło wspominam czas studiów.

W trakcie nauki podejmowałem staże, na których zajmowałem się m.in. tworzeniem baz danych przestrzennych i digitalizacją map papierowych. Po ukończeniu studiów pracowałem w zespole rozwijającym system poszukiwania osób zaginionych SARUAV, gdzie prowadziłem eksperyment z użyciem okulografu - urządzenia badającego ruch gałek ocznych. Wszystkie te doświadczenia pokazały mi nowoczesne oblicze geografii i rozwinęły moje umiejętności. Swoją przyszłość jednak zawsze chciałem związać z edukacją.

W ramach studiów magisterskich w IGRR ukończyłem kurs pedagogiczny. Zostałem nauczycielem geografii i obecnie pracuję w liceum. Umiejętności zdobyte na studiach wykorzystuję w codziennej pracy, urozmaicając lekcje o dostępne w sieci aplikacje i narzędzia GIS. Udało mi się również wprowadzić zajęcia dodatkowe z geoinformatyki do oferty edukacyjnej szkoły, w której pracuję. Będzie to okazja do zapoznania uczniów z podstawami GIS i popularyzowania najświeższej wiedzy na temat badań i analiz środowiska przyrodniczego.

Monika

absolwentka 2018 r.
 

Działam w ESRi w Zespole Edukacji. Na co dzień współpracuję z pracownikami i studentami największych polskich uczelni wyższych. Moim zadaniem jest popularyzacja wykorzystania GIS w sektorze edukacji, a także wpieranie moich klientów w sprawach technicznych. Najciekawszą częścią mojej pracy jest przygotowywanie oraz prowadzenie warsztatów i pokazów technicznych, w czasie których mogę podzielić się swoją wiedzą. Studia na specjalności Geoinformatyka i kartografia UWr zapewniły mi szeroki wachlarz umiejętności i obszerną wiedzę na temat systemów informacji geograficznej oraz kartografii. Dzięki temu mogę pomóc moim klientom w przypadku różnego typu problemów i pytań związanych z użytkowaniem oprogramowania GIS.

Damian

absolwent 2018 r.
 

Pracuję w firmie świadczącej usługi na rynku GIS i pokrewnych. Jest to firma, która stale rozwija swój potencjał biorąc udział w coraz większych projektach. Będąc jej członkiem mogę w pełni użyć wiedzę i umiejętności nabyte w toku studiów na specjalności Geoinformatyka i Kartografia. Obecnie pracuję w dziale badawczo-rozwojowym, gdzie przygotowuję segment stanowiący część dużego projektu dla Europejskiej Agencji Kosmicznej. Zajmuje się przetwarzaniem danych przestrzennych zarówno w formie wektorowej, jak i rastrowej, przy zastosowaniu Systemów Informacji Przestrzennej oraz technik teledetekcyjnych w połączeniu z programowaniem. Ponadto biorę udział w projektach badawczych, które mają na celu pozyskanie nowych informacji na podstawie przetworzonych danych przez sztuczne sieci neuronowe oraz systemy geoinformacyjne i teledetekcyjne.

Tomasz

absolwent 2017 r.
 

Mam na imię Tomasz. Specjalizację Geoinformatyka i kartografia na UWr ukończyłem w 2017 r. Obecnie pracuję w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w Dziale ds. Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej. Wydawałoby się, że praca urzędnika nie należy do najciekawszych. Jednak nie w tym przypadku! Do zakresu moich obowiązków należą szeroko pojęte działania związane z utrzymaniem i rozwojem Geoportalu Dolnego Śląska. Zajmuję się tu tworzeniem, aktualizacją i udostępnianiem zbiorów danych przestrzennych, które można przeglądać na naszym Geoportalu. Oprócz nałożonych na mnie obowiązków, z własnej inicjatywy tworzę nowe moduły. To właśnie możliwość realizacji własnych pomysłów oraz pewna swoboda działania przyczyniają się do tego, że nie jest to nudne i monotonne zajęcie, z jakim często utożsamia się pracę urzędnika.

Magda

absolwentka 2015 r.
 

Ukończyłam studia magisterskie geografii na specjalizacji Geoinformatyka i Kartografia w 2015 r. Uczestniczyłam w projektach naukowych z zakresu hydrologii i teledetekcji. Zdobytą wiedzę wykorzystywałam m.in. w branży telekomunikacyjnej, modelując propagację sygnału sieci komórkowej na obszarze Stanów Zjednoczonych. Od lutego 2018 r., pracuję w roli analityka przestrzennego wspierając prace Veolia UK w zakresie gminnej gospodarki odpadami. Wykorzystując analizę danych przestrzennych (monitoring floty z użyciem GPS, demografia, sieć drogowa, zagospodarowanie terenu) modeluję scenariusze pracy operacyjnej i szacuję zasoby potrzebne do obsługi nowych kontraktów. Dla obecnych klientów prowadzę działania z zakresu optymalizacji tras przejazdu pojazdów prowadzących zbiórkę odpadów komunalnych.

Szymon

absolwent 2014 r.
 

Uważam, że najszczęśliwsze połączenie, to połączenie przyjemnego z pożytecznym oraz służby z profesjonalizmem. Stąd wielką radością i wyzwaniem był dla mnie czas Światowych Dni Młodzieży 2016, kiedy to przyszedłem do Sztabu Wrocławskiego ŚDM z chęcią zaangażowania wszystkich moich umiejętności na rzecz tego unikatowego spotkania ludzi i kultur. Moją główną odpowiedzialnością było zapewnienie transportu kilkunastu tysiącom naszych gości. Szybko jednak zauważyłem potrzebę bieżącego przygotowywania materiałów kartograficznych na potrzeby sztabu. Zacząłem je więc tworzyć! Bardzo pomogły w lokowaniu pielgrzymów na terenie diecezji oraz w rozwiązywaniu zagadnień logistycznych. Następnie, wspólnie z WODGiK, przygotowaliśmy mapę, która była dostępna na Geoportalu Dolnego Śląska oraz przez dedykowaną aplikację mobilną. Mogłem także zredagować mapę analogową, którą wydrukowano w 15 tys. egzemplarzy i rozdano przybyłym gościom. Wszystko to wymagało ode mnie wiele pracy, ale dało jeszcze więcej satysfakcji. Gdyby nie znajomość GIS i jego wykorzystania do analiz i tworzenia map zdobyta podczas studiów w IGiRR, nie mógłbym tego dokonać. Dzisiaj mam poczucie, że mogłem dać od siebie coś użytecznego i wartościowego.

Zofia

absolwentka 2013 r.
 

Pracuję jako Specjalista ds. GIS w Biurze Urządzenia Lasu i Geodezji Leśnej. w pracy zawodowej wykonuję analizy rastrowe i wektorowe, niezbędne do przygotowania materiałów do prac terenowych, na podstawie których tworzymy Leśną Mapę Numeryczną oraz mapy papierowe. Opracowuję również mapy i atlasy dla nadleśnictw. w swojej pracy wykorzystuję zobrazowania satelitarne i lotniczy skaning laserowy oraz elementy geodezji.
Wszystkie aspekty GIS-u i kartografii, które poznałam w trakcie studiów, wykorzystuję teraz w pracy zawodowej, a jednocześnie każdego dnia uczę się czegoś nowego. Praca z wykorzystaniem szeroko pojętego GIS-u wiąże się z ciągłym rozwojem osobistym. Ta specjalizacja daje bardzo duże możliwości rozwoju zawodowego.

Marek

absolwent 2013 r.
 

Pracuję jako Starszy Specjalista ds. GIS w Biurze Urządzenia Lasu i Geodezji Leśnej. z tym miejscem pracy związany jestem od 4 lat. To stabilna firma z tradycjami i możliwością rozwoju nie tylko zawodowego. Zajmuję się teoretycznym i praktycznym wykorzystaniem GIS-u w leśnictwie. Na co dzień moja praca polega głównie na wykonywaniu analiz przestrzennych. Do moich obowiązków należy m.in. opracowanie i wdrożenie Leśnej Mapy Numerycznej.
Praktyczne wykorzystanie wiedzy ze studiów nie ogranicza się tylko i wyłącznie do pracy biurowej. Jak każdy szanujący się Geograf, biorę udział w pracach terenowych jak np. Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasu. Polecam studia na UWr. Bycie Geografem to nie tylko zawód, lecz także styl życia.

Strona internetowa Zakładu Geoinformatyki i Kartografii Uniwersytetu Wrocławskiego | Webmaster: Jacek Ślopek
Projekt szablonu: a4joomla! | Dostosowanie: Jacek Ślopek
Ikony wykorzystane na stronie : Gregor Cresnar, www.flaticon.com