AGU 2015 (16.01.2016)

 ZGK podczas American Geophysical Union Fall Meeting 2015, który odbył się w San Francisco w dniach 14–18 grudnia 2015 r. reprezentowała mgr Małgorzata Świerczyńska przedstawiając dwa postery: Calibrating the FloodMap Model to Improve the Integrated HydroProg-FloodMap Real-Time Multimodel Ensemble System for Forecasting Inundation (współautorzy: Dapeng Yu (Loughborough University), Bartłomiej Miziński, Tomasz Niedzielski, Agnieszka Latocha i Krzysztof Parzóch) oraz Prognocean Plus: the Science-Oriented Sea Level Prediction System as a Tool for Public Stakeholders (współautorzy: Bartłomiej Miziński i Tomasz Niedzielski).
.

"Dawne plany Wrocławia" (08.01.2016)

 Pod koniec listopada 2015 r. w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu została otwarta wystawa „Dawne plany Wrocławia”. Zaprezentowano na niej dawne plany miasta od XVII do połowy XX w. ze zbiorów Pracowni Historii Kartografii ZGK. Wystawa, będąca częścią obchodów Międzynarodowego Roku Mapy, została zorganizowana przy współudziale Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Wystawę można obejrzeć w Galerii Przy Czytelni – II piętro biblioteki – do lutego 2016 r.
.

Prace nad podręcznikiem "Hydrologia Polski" (04.12.2015)

 Dnia 23 listopada 2015 roku dr hab. Tomasz Niedzielski prof. nadzw. UWr uczestniczył w zebraniu Komisji Hydrologicznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego, które odbyło się na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Celem spotkania było przeprowadzenie dyskusji nad kształtem merytorycznym i formalnym podręcznika akademickiego „Hydrologia Polski”.
.

Konferencja „Pogranicza – tożsamość, pamięć, historia” (04.12.2015)

 W dniach 17–18 listopada 2015 r. obchodzona była 70. rocznica założenia polskiego Instytutu Historycznego na Uniwersytecie Wrocławskim. Częścią obchodów była konferencja „Pogranicza – tożsamość, pamięć, historia”, której sesja plenarna odbyła się 18 listopada w Audytorium IH UWr. W ramach konferencji na zaproszenie Dyrekcji IH UWr, dr Waldemar Spallek wygłosił referat „Obraz struktury etnicznej pogranicza polsko-niemieckiego w okresie międzywojennym na mapach w niemieckich atlasach szkolnych”.
.