Stanowisko: adiunkt

  Pokój: 319a, Gmach Główny Uniwersytetu Wrocławskiego

  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

  Tel.: +48 71 375 2230

  Fax: +48 71 343 5184


Zainteresowania naukowe: Systemy Informacji Geograficznej, modelowanie zjawisk przestrzennych, data mining, kartografia matematyczna, zastosowania statystyki w kartografii

Wykształcenie

 • Doktor nauk o Ziemi w dyscyplinie geografia w specjalności kartografia - stopień naukowy nadany w 2008 roku uchwałą Rady Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Magister matematyki w specjalności biomatematyka - tytuł zawodowy uzyskany w 2007 roku na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Magister geografii w specjalności kartografia - tytuł zawodowy uzyskany w 2002 roku na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Licencjat geografii - tytuł zawodowy uzyskany w 2000 roku na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego

Praca zawodowa i długoterminowe pobyty naukowe

 • Polska, Uniwersytet Wrocławski; od 10.2009; stanowiska: asystent, adiunkt

Naukowe pobyty krótkoterminowe za granicą (bez udziału w konferencjach i seminariach naukowych)

 • Loughborough, Loughborough University, Wielka Brytania, 5–10.10.2015
 • Newburgh, Laboratorium Oceanlab Uniwersytetu Aberdeen w Wielkiej Brytanii, 23.06–1.07.2012
 • Brno, Department of Geography, Masaryk University in Brno, 13.09–19.09.2010
 • Drezno, Institute for Cartography, Technische Universität Dresden; 13.07–16.07.2005

Działalność w organizacjach i stowarzyszeniach, działalność popularyzatorska

 • członek Jury Komitetu Okręgowego Olimpiady Geograficznej od 2004 r.,
 • Dolnośląski Festiwal Nauki 2015 - wystawa prac plastycznych pt. "Moje miejsce we współczesnym świecie" nadesłanych przez uczniów szkół podstawowych na Międzynarodowy Konkurs Kartograficzny im Barbary Petchenik (współorganizacja z W. Spallkiem)
 • Dolnośląski Festiwal Nauki 2011 - wystawa prac plastycznych pt. "Żyjąc w zglobalizowanym świecie" nadesłanych przez uczniów szkół podstawowych na Międzynarodowy Konkurs Kartograficzny im Barbary Petchenik (współorganizacja z W. Spallkiem)

Nagrody i wyróżnienia

 • „Travel Award Grand” dla młodych naukowców - grant konferencyjny, 24 International Cartographic Conference, Santiago, Chile 2009

Projekty badawcze

 • Wykonawca projektu badawczego pt. System automatycznego poszukiwania ludzi zaginionych z zastosowaniem zdjęć lotniczych w zakresie światła widzialnego i bliskiej podczerwieni wykonywanych przez bezzałogowy statek powietrzny (projekt badawczy finansowany w ramach programu Iuventus Plus Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nr IP2014 032773, okres realizacji 2015-2017)
 • Wykonawca projektu badawczego pt."System wspierający porównywanie prognoz hydrologicznych" (projekt badawczy finansowany przez  NCN, nr 2011/01/D/ST10/04171, okres realizacji 2011-2016)
 • Wykonawca projektu badawczego nt. metod wyznaczania form rzeźby na podstawie numerycznego modelu wysokości finansowanego przez KBN – grant promotorski (nr projektu 4809/PB/IGRR/06, okres realizacji 2006-2008)

10 najważniejszych publikacji