Ta strona internetowa używa plików cookies zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie głównej Uniwersytetu Wrocławskiego. Rozumiem23rd Cartographic School (10.02.2016)

 W dniach 8-10 czerwca 2016 roku w Świeradowie-Zdrój odbyła sie konferencja organizowana przez Zakład Geoinformatyki i Kartografii wraz z Zakładem Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego, Nadleśnictwem Świeradów, Wrocławskim Centrum Sieciowo-Superkomputerowym Politechniki Wrocławskiej oraz i Oddziałem Kartograficznym Polskiego Towarzystwa Geograficznego pod tytułem 23rd Cartographic School 2016 "Applications of unmanned aerial vehicles in geosciences".

 Głównym celem konferencji było otworzenie dyskusji na temat zastosowań bezzałogowych statków powietrznych (UAV) w naukach o Ziemi. W konferencji wzięło udział 41 naukowców z 7 państw europejskich (Austria, Czechy, Włochy, Litwa, Polska, Rosja i Wielka Brytania). W ramach konferencji odbyły się trzy warsztaty terenowe związane z pozyskiwaniem danych meteorologicznych, hydrologicznych i kartograficznych przy uzyciu UAV.

 W ramach warsztatów meteorologicznych zaprezentowano sprzęt pomiarowy (sodar, 10 metrowy maszt pomiarowy, 2 metrowy maszt pomiarowy) wyposażony w czujniki pozwalające na pomiary podstawowych paremetrów meteorologicznych takich jak cisnienie atmosferyczne, temperatura powietrza i prędkośc oraz kierunek wiatru. Pobrane w ten sposób dane zostały nastepnie porównane z danymi pozyskanymi z UAV na różnych poziomach wysokościowych.

 Warsztaty hydrologiczne skupiły się na przelocie UAV nad odcinkiem rzeki Kwisy w miejscowości Krobica. Obrazy posłużyły jako materiał wejściowy w analizie mającej na celu zidentyfikowanie i wyznaczenie zasięgu lustra wody a następnie przeliczenie jej na wysokość poziomu wody wyrażoną jakościowo - w której grupie stanów charakterystycznych aktualnie się znajdujemy. Wykorzystując narzędzia analizy statystycznej oraz wyznaczone strefy zasięgu wody z różnych momentów w czasie, obliczono istotność statystyczną zmian pozierzchni wody w czasie.

 W ramach warsztatów kartograficznych przeprowadzono symulację związana z zagnięciem turystów, których ostatnio widziano na drodze wylotowej z miejscowości Krobica. Zaprezentowano nowo opracowaną metodę wyznaczania obszaru, w których takie osoby mogłby się znajdować wraz z konstrukcją ścieżki przelotu samolotu bezzałgowego. Późniejsza analiza wykazała, że opracowany algorytm "odszukał" na dostarczonych zdjęciach zaginione osoby. Potwierdziło to również skutechność metody wyznaczania obszaru, nad którym powinien przelecieć samolot.

.
Więcej...

"Międzynarodowy Rok Mapy" (02.05.2016)

Uroczysta gala, podsumowująca konkursy przeprowadzone wśród dzieci i młodzieży Dolnego Śląska w ramach „Międzynarodowego Roku Mapy”, odbyła się 26 kwietnia 2016 r. na zamku w Legnicy. Organizatorem gali był Zarząd Województwa Dolnośląskiego, a także Wydziały Edukacji i Nauki oraz Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Dr inż. Dorota Borowicz wygłosiła referat „Dolny Śląsk w dawnej kartografii”. Referat kierowany był do uczniów i nauczycieli reprezentujących 130 dolnośląskich szkół różnych szczebli, które wzięły udział w konkursach.

Dr inż. Dorota Borowicz wygłasza referat „Dolny Śląsk w dawnej kartografii” (zdj. J. Koperdowski).

Jedna z grup uczniów nagrodzona w konkursie na projekt wycieczki po Dolnym Śląsku (zdj. J. Koperdowski).

.
Więcej...

European Geosciences Union General Assembly 2016 (02.05.2016)

Miejsce obrad EGU 2016 (zdj. W. Spallek).

 W dniach 17–22 kwietnia 2016 r. w Wiedniu odbyła się The European Geosciences Union General Assembly 2016 pod hasłem Active Planet. W tej jednej z największych konferencji, gromadzących naukowców z dziedziny nauk o Ziemi z całego świata, udział wzięło 13 650 uczestników. Podczas 619 sesji wygłosili oni 4863 referatów i przedstawili 10 320 postery i 947 tak zwanych prezentacji PICO. Wśród uczestników znalazły 202 osoby z Polski, w tym czterosobowy zespół z ZGK: dr hab. Tomasz Niedzielski prof. nadzw. UWr, dr Waldemar Spallek, mgr. inż. Matylda Witek i mgr Magdalena Stec, który zaprezentował pięć posterów, trzy prezentacje PICO i jeden referat:
  POSTERY:
 • WRF-based fire risk modelling and evaluation for years 2010 and 2012 in Poland, Magdalena Stec, Mariusz Szymanowski, Maciej Kryza
 • A two-model hydrographic ensemble prediction of hydrograph: case study from the upper Nysa Kłodzka river basin (SW Poland), Tomasz Niedzielski, Bartłomiej Miziński
 • Impact of time-variable vegetation on accuracy of rapid hydrologic prediction, Magdalena Stec, Tomasz Niedzielski
 • Geovisualization in the HydroProg web map service, Waldemar Spallek, Małgorzata Wieczorek, Mariusz Szymanowski, Tomasz Niedzielski, and Małgorzata Świerczyńska
 • Observing snow cover using unmanned aerial vehicle, Waldemar Spallek, Matylda Witek, and Tomasz Niedzielski
 • PREZENTACJE PICO:
 • Calibrating the FloodMap model for Gorzuchów site based on the geomorphological fieldwork and terrain analysis to improve the integrated HydroProg-FloodMap real-time system for forecasting inundation, Matylda Witek, Joanna Remisz, Małgorzata Świerczyńska, Dorota Borowicz, Dapeng Yu (Loughborough Univeristy)
 • Detecting lost persons using the k-mean method applied to aerial photographs taken by unmanned aerial vehicles, Tomasz Niedzielski, Magdalena Stec, Malgorzata Wieczorek, Jacek Slopek, and Miroslawa Jurecka
 • Correlation and coherence analysis between sea surface temperature and altimetric sea level anomaly data Maria Zbylut-Górska, Wiesław Kosek, Agnieszka Wnęk, Wojciech Młocek, Agnieszka Rutkowska, Waldemar Popiński, and Tomasz Niedzielski
 • REFERAT:
 • Estimating snow depth in real time using unmanned aerial vehicles Tomasz Niedzielski, Bartłomiej Miziński, Matylda Witek, Waldemar Spallek, and Mariusz Szymanowski

Dr hab. Tomasz Niedzielski prof. nadzw. UWr podczas swojego referatu (zdj. W. Spallek).

Mgr inż. Matylda Witek w czasie prezentacji PICO (zdj. W. Spallek).

.
Więcej...

Kampanie lotnicze w ramach programów Lider i Iuventus Plus (26.03.2016)

„Czasem słońce, czasem deszcz” – mimo zmiennych warunków pogodowych udało się przeprowadzić większość planowanych pomiarów (zdj. M. Witek).

 W marcu przeprowadzone zostały dwie kampanie pomiarowe związane z wykorzystywaniem samolotów bezzałogowych do realizacji projektów badawczych w Górach Izerskich. Podczas pierwszego wyjazdu, w dniach 10–11 marca 2016 r. zespół w składzie: dr Waldemar Spallek, mgr inż. Matylda Witek oraz koledzy z ZKiOA dr Mieczysław Sobik i dr Marek Błaś, przeprowadził pomiary w ramach projektu badawczego Lider, dotyczącego utworzenia nowego systemu automatycznego szacowania ekwiwalentu wodnego śniegu.

Podczas drugiego wyjazdu terenowego w dniach 22–24 marca 2016 r., zespół wzmocniony przez dr hab. Tomasza Niedzielskiego prof. nadzw. UWr., mgr Małgorzatę Świerczyńską i dr Joannę Remisz przeprowadził badania związane z projektem Lider oraz projektem Iuventus, dotyczącym budowy systemu automatycznego poszukiwania ludzi zaginionych. Podczas obu kampanii pomiarowych wykonano loty statkami bezzałogowymi, których celem było pozyskanie wysokorozdzielczych zdjęć lotniczych w zakresie światła widzialnego (RGB) i w bliskiej podczerwieni (NIR), stanowiących podstawę do generowania ortofotomap.

W przerwie między deszczem i mgłą – znakomite warunki do przeprowadzenia lotu (zdj. W. Spallek).

.
Więcej...